Tag: młodoturcy

rsz_turcja_2011_153

Dlaczego Turcja to nie Imperium Osmańskie?

Często Imperium Osmańskie jest zamiennie nazywane Turcją – tak też było w XIX wieku, kiedy Lord Byron pisał w listach do swojej matki z osmańskiej Albanii, którą określał prowincją Turcji, a Europejczycy byli zwykli dzielić imperium na ‘Turcję w Europie’ oraz ‘Turcję w Azji’. Choć nazewnictwo pozostaje umowne, dzisiejsza Turcja ma niewiele wspólnego z Imperium Osmańskim i z pewnością nim…


0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Pin It Share 0 Google+ 0 Filament.io 0 Flares ×